Business Provider Group - Marketing glosszárium - "A"
Bejelentkezés

Marketing glosszárium - "A"

Szavak és definíciók

a piacra jutás korlátai (barriers to market entry)

Ezek a tényezők akadályozzák a vállalatot a piacra lépésben, vagy az új piacok megszerzésében. Nehézséget jelenthet a kedvezőtlen gazdasági helyzet, a jogi korlátozás, alkalmanként a technológiai ismeretek, vagy más képességek hiánya. Külpiacok esetében a helyi szabályok, szokások, erőviszonyok (a konkurencia) ismerete és magas szintű nyelvtudás nélkül lehetetlen érvényesülni.

adatbázis marketing (database marketing)

A piac megértését és pontos ismeretét támogató marketing tevékenység. Legfontosabb feladata az információk összegyűjtése és rendszerezése a potenciális ügyfelekről, vásárlási szokásaikról, valamint a fogyasztói trendekről. Ezen adatok a tervezés és a kialakítandó marketing stratégia alapját jelentik. Az adatbázis marketing segíti a rendelkezésre álló marketing erőforrások hatékony elosztását és a potenciális ügyfélkör kiválasztását. A B2B szektorban elengedhetetlen az alkalmazása, hiszen a kisszámú ügyfélkör minél pontosabb ismerete az üzleti siker záloga.

általános hirdetés (generic advertising)

Olyan hirdetés, mely a márkától, gyártótól, tulajdonostól függetlenül reklámoz egy bizonyos terméket, termékcsoportot, vagy szolgáltatást. A gazdaság egyes ágazatainak szereplői gyakorta közösen propagálnak egy-egy terméket. (Pl. a termelők felhívják a figyelmet a tejtermékek fogyasztásából származó előnyökre.) Az exportmarketingben az általános hirdetés rendszerint egy-egy árucsoport nemzeti jellegét és ehhez köthető minőségét hivatott hangsúlyozni.

Ansoff-mátrix

Stratégiai tervezési módszer. Leírja a termékek és piacok négy lehetséges kombinációját, azaz a marketingcélok négy kategóriáját: meglévő termékek/szolgáltatások eladása meglévő piacokon és piaci szegmensekben (piackiaknázás), meglévő termékek/szolgáltatások eladásának kiterjesztése új piacokra és piaci szegmensekre (piacfejlesztés), új termékek/szolgáltatások fejlesztése a meglévő piacokra és piaci szegmensekre (termékfejlesztés), és új termékek/szolgáltatások fejlesztése új piacokra és piaci szegmensekre (diverzifikáció). Az export döntés stratégiailag jellemzően a "piacfejlesztés" kategóriájába tartozik.

arculatváltás (re-branding)

Egy meglévő termékhez, termékvonalhoz, szolgáltatáshoz, vagy céghez kötődő márka megújítása, átalakítása. A változás többnyire radikális: megújulhat pl. a márkanév, a márkalogó, a szlogen, az imázs, a marketing stratégia és a kommunikációs stratégia (üzenet) egyaránt. Az arculatváltás rendszerint a márka, vagy cég teljes újrapozicionálásával összhangban történik, melynek célja a korábban tapasztalt negatívumok kiküszöbölése, vagy a márka sikeresebbé tétele.

árrés (mark-up)

Haszonkulcs, vagy árrés. A termék, vagy szolgáltatás előállítási költsége és eladási ára közötti különbség. Az árrést megállapíthatják fix összegként, vagy a teljes költség, illetve az eladási ár bizonyos százalékaként.

árrugalmasság (elasticity)

Árrugalmasság, a fogyasztók árérzékenységének jellemzője. A kereslet árrugalmassága megmutatja, hogy egy termék árának változása milyen változást eredményez a termék iránti kereslet mennyiségében. A keresleti rugalmasság alacsony, ha az adott árváltozás nem váltja ki a kereslet változását, míg magas keresleti rugalmasság esetén egy viszonylag alacsony árcsökkenés is a kereslet jelentős növekedését okozza.