Business Provider Group - Marketing glosszárium - "C"
Bejelentkezés

Marketing glosszárium - "C"

Szavak és definíciók

CAD

Computer Aided Design, azaz "számítógéppel segített tervezés", mely a mérnökök és más szakemberek munkáját könnyíti meg. A jelenleg használatos CAD programok a 2D (síkbeli) vektor-grafika alkalmazásán rajzoló rendszerektől a 3D (térbeli) parametrikus felület- és szilárdtest-modellező rendszerekig a megoldások széles skáláját kínálják. A CAD-et széles körűen használják alkatrészek gyártására szolgáló gépek és szerszámok tervezésére, valamint a mérnöki tevékenység teljes területén (pl. építészet) a koncepcionális tervezéstől a részletszerkesztésen és analízisen keresztül a gyártási módszerek meghatározásáig.

captive market

A kifejezés magyar megfelelője: "foglyul ejtett piac". Így hívják azt a piacot, amelyen a vevőknek nincs lehetőségük a választásra több beszerzési forrás vagy szolgáltató között, a vásárlóerejük pedig nem képes kedvezően befolyásolni az árakat. A fogyasztó kiszolgáltatott, az árak magasak, a termékváltás lehetetlen, vagy a költségei (esetleg az utánajárás nehézségei) aránytalanul nagyok.

cause related marketing

Társadalmi probléma megoldásához kapcsolódó marketing tevékenység, vagy nemes ügyhöz kötött marketing. A lényege egy cég eladásösztönző akciójának összekötése egy nemes ügy, vagy nonprofit szervezet támogatásával oly módon, hogy a termék értékesítéséből befolyt összeg egy részét az előre meghatározott nemes célra fordítják. Az adományozással szemben azonban ez inkább promóciós eszköz, semmint jótékonykodás.

célcsoport (target group)

A szegmentáció során meghatározott emberek csoportja, akik számára a cég értékesíteni kíván egy adott terméket, termékcsaládot, vagy szolgáltatást. Az egyes célcsoportokat a fogyasztók különféle jellemzői és tulajdonságai alapján azonosítják be: pl. kor, nem, életkor, lakhely, iskolai végzettség, érdeklődés, életmód, stb. A vállalatközi piacon e tulajdonságok többsége indifferens; főként a felhasználók igényei, a termékkel szembeni elvárásai alakítják ki a célcsoportokat, és hasonlóképpen fontos a cégek financiális háttere is.

célpiac (target market)

Egy adott termék, vagy szolgáltatás értékesítésére kiválasztott piac. A célpiac definiálásakor vizsgálják az egyes szegmentumok méretét, jövőbeni növekedését, jövedelmezőségét. Meghatározzák a vállalat alapvető céljait és a megvalósításhoz rendelhető forrásokat, elemzik a vetélytársakat.

club plan selling

A B2C piacon alkalmazott értékesítésösztönző rendszer. Lényege, hogy a már meglévő vásárlók számára különböző díjakat, vagy jutalmakat ajánlanak föl, amennyiben a céget, vagy annak termékeit, szolgáltatásait hajlandóak mások (ismerősök, rokonok, munkatársak, barátok) figyelmébe ajánlani.