Business Provider Group - Marketing glosszárium - "I"
Bejelentkezés

Marketing glosszárium - "I"

Szavak és definíciók

impulzív vásárlás (impulse purchase)

Olyan előre nem tervezett, gyors vásárlási döntés, amikor valaki tapasztalatok és előzetes mérlegelés nélkül, a vásárlás helyszínén befogadott ingerek hatására dönt egy bizonyos termék megvásárlásáról. Ennél a típusú vásárlásnál nagyon fontos szerepet tölt be az első benyomás, ami a további vásárlási döntéseket is nagymértékben befolyásolja. Az impulzív vásárlás különféle eszközökkel ösztönözhető, pl. bizonyos áruféleségeket a megszokottól eltérő, hangsúlyos helyen mutatnak be, vagy valamilyen más módon állítják a figyelem központjába. A B2B szektorban nincsen szerepe.

innováció

Újítás, fejlesztés. Az innovációval a vállalat alapvető célja, hogy versenyelőnyt szerezzen. A kkv sikeres exportjának feltétele, hogy egyedi termékekkel próbáljanak külpiacot szerezni. Az innováció folyamata: ötletek gyűjtése, előzetes kiválasztás, gazdaságosság elemzése, műszaki fejlesztés, termék- és piactesztek, a termék bevezetése a piacra (az ehhez szükséges kommunikációval együtt).

intranet

A vállalatok / szervezetek belső számítógépes hálózatainak leírására használt gyűjtőfogalom. Többnyire ugyanazok a protokollok működtetik, mint az internetet. Az intranet sokszorosan védett belső hálózat, az intézmény belső kommunikációs, információs rendszere. Csak a szervezet jogosultsággal rendelkező tagjai használhatják. Az internettől általában tűzfal választja el, ami megakadályozza külső személyek hozzáférését a bizalmas adatokhoz.