Business Provider Group - Marketing glosszárium - "B"
Bejelentkezés

Marketing glosszárium - "B"

Szavak és definíciók

B2B

Business-to-Business, azaz vállalatközi piac. A kkv-k exportja jellemzően a B2B szektorban történik, hiszen vagy egy beszállítói lánc tagjaként működnek, vagy külföldi partnereken keresztül értékesítenek.

B2B Branding

Márkaépítés a B2B szektorban. Egy termék, szolgáltatás vagy cég a név, a logó, a design és színek kombinációja által különbözteti meg magát versenytársaitól. A vállalatközi szektorban, főként az iparban Magyarországon még nem jellemző, de export esetén tudatos stratégiával kombinált alkalmazása ma már elengedhetetlen.

B2C

Business-to-Consumer, azaz fogyasztói piac. Marketing tekintetében az alkalmazandó stratégiák és eszközök jelentősen eltérnek a vállalatközi szektorétól. Egy ipari cég is termelhet a fogyasztói piacra (pl. élelmiszeripar), de kkv-k esetében többnyire beékelődik legalább egy közvetítő a csatornába.

benchmarking

Szervezetek közötti (gyártási, szolgáltatási stb.) információcsere a "leghatékonyabb megoldások” megtalálása érdekében. Az a folyamat, amikor a vállalat üzleti folyamatait más vezető vállalatok hasonló adataival hasonlítják és mérik össze, hogy meghatározzák a követésre érdemes legjobb gyakorlatot, vagy stratégiát. Mások olyan vállalati filozófiának tekintik, amely kölcsönös segítségnyújtás révén ér el üzleti előnyöket.

benefit segmentation

A piac szegmentálásának egyik módja annak alapján, hogy a vásárlók különböző csoportjai mely speciális termékelőnyöket keresik ugyanazon termékben, vagy a szolgáltatásban. Pl. egy bizonyos fogkrémet néhányan azért választanak, mert megakadályozza a fogszuvasodást, mások a fehérítő hatását tartják fontosnak, akadnak, akik az ízét kedvelik. A termékelőnyhöz kötődő szegmentáció figyelembevételével tervezett kampányok során a reklámozás hatékonysága fokozható. A B2B szektorban még inkább hangsúlyos szerepet kap a szegmentálásnak ez a módja. A speciális termékek, termékcsoportok iránti kereslet csak akkor növelhető, ha a gyártó pontosan tudja, hogy partnerei mely termékelőnyöket részesítik előnyben.

benefit selling

A termékelőnyök bemutatása, kihangsúlyozása, tulajdonképpen "termékelőny-eladás". Elsősorban a B2C kommunikációban a közvetlen értékesítésre jellemző megoldás. Az eladó azokat a termékelőnyöket mutatja be, melyektől a potenciális vevők meggyőzését, azonnali vásárlásra ösztönzését reméli. A B2B kommunikációban a vásárlást megelőző döntés jóval hosszabb folyamat, a döntéshozó nagyon sokféle szempontot, adatot mérlegel. Egy-egy tárgyalás során azonban szerepet kaphat a "benefit selling" technikája.

beszerzési döntéshozó(k) (decision making unit / DMU)

Vásárlási döntéshozó(k). Az a személy, vagy csoport, aki/amely a vásárlásra, beszerzésre vonatkozó végső döntést meghozza. Az őket célzó kommunikáció megtervezésekor tekintettel kell lenni a döntés előkészítők, illetve a döntésbefolyásolók csoportjára is, akik összegyűjtik és véleményezik a döntéshez szükséges információkat.

beta product testing

Szoftverek tesztelése. A termékfejlesztés korai szakaszában a szoftver cégek ingyen a felhasználók egy adott csoportjának rendelkezésére bocsátják új programjukat, hogy visszajelzéseik alapján kiküszöbölhessék a felmerülő problémákat, hibákat. A felhasználókat az új ismeretek megszerzése, a még piacra sem került új termék kipróbálásának lehetősége motiválja.

betűtípus (fonts)

A tipográfia műfajának egyik alapeleme. A különböző betűtípusok stílust, érzelmeket, hangulatot közvetítenek. Általános esztétikai szabály, hogy ugyanazon dokumentumhoz csak egyféle betűtípust szabad használni. Gyakran használt betűtípus pl. az Arial, vagy a Times New Roman. Az üzleti, vállalatközi kommunikációban nem szerencsés az elfogadott mintáktól eltérő betűtípusokat alkalmazni.

block plan

Alaprajz. Egy áruház, telephely, vagy más helyszín alaprajza, mely tartalmazza az aktuális méreteket, az elrendezést, valamint a felhalmozott árukészlet, vagy egyéb javak, berendezések pontos helyét. Abban különbözik a hagyományos építészeti alaprajztól, hogy ez egyfajta áttekintő térkép, mely segít eligazodni, tájékozódni a helyszínen. A fontosabb részleteket, vagy összetartozó elemeket különböző színekkel emelik ki.

blog

Folyamatosan frissülő, szubjektív tartalmú, valamilyen téma köré szerveződő weboldal. "Internetes napló", mely önálló eszköztárral rendelkezik. Léteznek szakmai folyóiratként működő blogok is. A blog bejegyzései időrendben jelennek meg, az új információ előre kerül. A blogolás lényege, hogy az olvasók hozzászólhatnak a felvetett témához, illetve egymás észrevételeire is reagálhatnak.

body copy

Fő szöveg: szövegtörzsként, vagy kenyérszövegként is említik. A reklámszakmában használatos szakkifejezés, amely a hirdetések, céges anyagok, vagy weboldalak fő szöveges blokkját jelöli. Kreatív ötletek, headline, szlogen és más kötelező elemek egészítik ki a body copy-t egy teljes reklámmá, vagy más szöveges anyaggá.

bónusz csomag (bonus pack)

Ajándék, vagy kedvezményes árú termék(csomag), amit a teljes árú terméket megvásároló vevő kap "bónuszként". A bónusz csomag felajánlása a termékeladások ösztönzésének egyik leghatékonyabb módszere. Pl. egy négy darabos csomagolású áruféleségből a negyedik ajándék, de idetartoznak az "egyet fizet, kettőt kap" típusú akciók is.

Boston Growth Matrix / BCG mátrix

A portfólió menedzsmentben alkalmazott elemzési módszer. A Boston Consulting Group által kidolgozott növekedés-részarány (Growth-Share) mátrix a termékeket négy kategóriába sorolja: "sztárok, fejőstehenek, kérdőjelek, döglött kutyák". A négy csoport esetében eltérő marketing stratégiát javasolnak. A portfólióelemzés előnye, hogy viszonylag kiegyensúlyozott, a vállalati célokkal összhangban álló erőforrás-elosztást tesz lehetővé a termelési ágak között, és jövedelmezőségi szempontból több piaci tényezőt tud figyelembe venni. Hátránya, hogy kevés segítséget ad a működési kör bővítéséhez és az integrált vállalatgazdasági stratégia kialakításához.

brand indifference

Vásárlói minta, melyet a márkák iránt érzett közömbösség jellemez. A fogyasztó valamilyen oknál fogva egyik terméket sem preferálja a másikkal szemben. A közömbös vásárlók gyakran a kényelmi szempontok, vagy ár alapján választanak az egymást helyettesítő termékek közül.

b-roll

Kereskedelmi célú, termék-, vagy dokumentumfilm forgatásakor és interjúkészítésnél is használatos szakkifejezés. A B-roll az eredeti videó (A-roll) kiegészítő, vagy eltérő hosszúságban megvágott változata. Azzal a szándékkal továbbítják a médiának, hogy újabb részletekbe engedjenek bepillantást, és még inkább felkeltsék a termék, szolgáltatás, vagy a vállalat iránt az érdeklődést.

brown goods

A háztartásokban használatos szórakoztató-elektronikai berendezések összefoglaló neve. Ilyenek pl.: televízió, videó, erősítő, DVD-lejátszó, hangfalak, stb. Az angol elnevezés arra utal, hogy ezeknek az eszközöknek a külső burkolata eredetileg bakelitből, barnásfekete színű műanyagból készült.

bumeráng módszer (boomerang method)

Eladási technika. E módszer segítségével az eladó teljesen megváltoztatja a vásárlást elutasító vevők véleményét az adott termékről. A kifogásokat, ellenvetéseket (miért nem jó ez a termék, miért nincs szükségem rá, stb.) úgy kezeli, hogy a vevők lehetőleg az azonnali vásárlás mellett döntsenek. Ha mégsem vásárolnak azonnal, a kifogások visszatérnek és később már nagy valószínűséggel nem veszik meg az árut.

buying signal

Vételi jelzés, vagyis a vásárlási szándék jelzése. A kereskedelemben azt a pillanatot jelzi, amikor az eladó vizuális jelekből, vagy kulcsszavakból felismeri a vásárló vételi szándékát. A buying signal a részvénypiacon a megadott feltételek teljesülése esetén a részvény megvételére ad jelzést.