Business Provider Group - Marketing glosszárium - "V"
Bejelentkezés

Marketing glosszárium - "V"

Szavak és definíciók

vállalati identitás (corporate identity / corporate ID)

A vállalatok piaci megjelenésének sajátos, mással össze nem téveszthető vonásai. Célja, hogy a növekvő piaci versenyben a vállalatot (és termékeit) megkülönböztesse a versenytársaktól. Eszközei: a vállalat megjelenése (corporate design), ezen belül a termékdesign; vállalati kommunikáció (corporate communication); vállalati magatartás (corporate attitude). A vállalati identitás következetes kialakítása és érvényesítése a cég sikerének egyik feltétele.

vállalati stratégia (corporate strategy)

A vállalati működés vezérfonala, a vállalati célokat és elérésük lehetséges módjait fogalmazza meg. Ráirányítja a figyelmet a kulcsproblémákra; lehetővé teszi az aktív, sőt, proaktív alkalmazkodást; megadja a belső erőforrások elosztásának a kereteit; eligazítja a munkatársakat, meghatározza, kinek mi a feladata. Más meghatározás szerint olyan koncepció, amely rögzíti a vállalkozás hosszú távú célkitűzéseit, meghatározza a célok megvalósulásához szükséges erőforrásokat és a lényegesebb fejlesztési akciókat, irányt mutat a folyamatos működés során a piaci lehetőségek közötti választásban, az üzleti kockázat csökkentésének és a veszélyek elhárításának eszköze.

vásárlási folyamat (buying process)

A potenciális fogyasztó megszólításától a termék megvásárlásáig tartó folyamat. Ez a B2B szektorban, és még inkább az export esetében jellemzően hosszabb időszak, hónapokat vagy akár éveket is igénybe vehet. A fogyasztói célcsoporttal szemben az érzelmek kisebb szerepet játszanak a döntéshozatalban.

vásárlói elégedettség (customer satisfaction)

Mérőszám, mely megmutatja, hogy a vállalat által felkínált termék / szolgáltatás mennyire felel meg a vevők elvárásainak. A vevõi elégedettség figyelemmel kísérése alapvetõ fontosságú a szervezetek számára. A vásárlói elégedettségmérés eredményeire reagálva növelhető a versenyképesség, vagy épp elkerülhető a piaci bukás.

vegyesvállalat (joint venture)

Szerződéses társulási forma, melyben két vagy több tag gazdasági tevékenységet folytat, mely felett megosztott felügyeletet gyakorolnak. A felügyelet azt jelenti, hogy hatalmukban áll a pénzügyi és a működési elvek igazgatása, mely a gazdasági tevékenységekből származó előnyök kiaknázására irányul. A vegyesvállalat speciális formája a különböző nemzetiségű jogi személyek, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok közös tulajdonában lévő vállalat, amely a kiszemelt országban a közös siker érdekében egységesen lép fel.

versenyelőny (competitive advantage)

A piaci verseny szereplői számára a versenytársakkal szemben elérhető kedvező pozíció, mely növelheti a profitabilitást. A legtöbb üzleti stratégia célja, hogy a cég tartós versenyelőnyhöz jusson. Sokféle versenyelőnyt ismerünk, pl. alacsonyabb ár, különleges termékminőség, egyediség, vagy extra szolgáltatások. Kétféle alaptípusa: az árelőny és a megkülönböztetésből származó előny. Ez utóbbi jelentheti a kiemelkedést, hiszen az árversenyben általában nincs győztes.

versenykorlátok (barriers to competition)

A szabad piaci versenyt megnehezítő, korlátozó tényezők összessége. Adminisztratív korlát lehet pl. a különféle engedélyek beszerzése, a szabadalmaztatás elhúzódó folyamata, vagy a magas vám. A kiviteli-behozatali korlátok, fiskális vámok (importtermékek megadóztatása), piacvédelmi intézkedések, nemzetközi piaci megállapodások ugyancsak szűkíthetik a vállalatok, vállalkozások mozgásterét.

vertikális integráció

Vertikális integráció akkor valósul meg, ha egy vállalkozás tevékenysége a termelési (szolgáltatás-előállítási) folyamat értékláncának több egymást követő szakaszát fogja át; vagyis a vállalkozás az értéklánc különböző szintjein elhelyezkedő piacokon egyaránt jelen van. (A vállalat maga köré gyűjti a beszállítókat, a partnereket, a vásárlókat.) Az ilyen termelő, vagy szolgáltató jobb árak elérésére és piaci előnyszerzésre képes.