Business Provider Group - Marketing glosszárium - "O"
Bejelentkezés

Marketing glosszárium - "O"

Szavak és definíciók

OEM - Original Equipment Manufacturer

A kifejezés azt az eljárást jelöli, amikor egy vállalat az eredeti gyártótól megvesz valamilyen terméket, majd mint sajátját adja tovább, néha valamilyen nagyobb termék részeként. Az OEM termékre a gyártó általában kevesebb garanciát vállal, nagy tételű egységekbe van csomagolva, és nincs mellette végfelhasználói tájékoztató. A végfelhasználó felé a teljes garanciát és a terméktámogatást a rendszerintegrátor, illetve a forgalmazó vállalja. Az OEM termékek jóval olcsóbbak a teljes értékű változatokhoz képest.

ofszet nyomtatás

Modern nyomdatechnikai eljárás. Lényege, hogy a fém síknyomó formát (az ofszetlemezt) hengerre feszítik, és a festék gumilepedő közbeiktatásával kerül a papirosra. A számítógép által vezérelt, körforgó mozgást végző ofszetgépek nyomóteljesítménye jóval nagyobb, mint elődeiké. Az eljárás során gyakorlatilag bármilyen színárnyalat létrehozható, és sokfajta papír felhasználható: ofszet vagy merített, merített jellegű, műnyomó papírokból, kartonokból lehet választani. Az ofszet nyomtatás nagyobb példányszám esetén kifizetődőbb, mint a digitális nyomtatás.

online

Minden olyan tevékenység és folyamat jelzője, mely az interneten keresztül valósul meg, illetve működésében az internethez kötött. Pl. online munkavégzés, online vásárlás, online kommunikáció, stb...

organogram

Szervezeti felépítés, szervezeti ábra: a szervezet részletes felépítésének meghatározása. A szervezeti egységek egymáshoz való viszonyát ábrázolja gráf formájában. Összhangban kell lennie a projekt felelősségi rendszerével, a grafikus bemutatás mellett fontos és szükséges a szervezet leíró (szöveges) bemutatása is. Ideális esetben bemutatja a szervezeti és működési szabályzatot, az ügyrendet, az ellenőrzés és utasítás rendjét, valamint a szervezeten belüli információáramlás szabályait.

összehasonlító hirdetés (comparative advertising)

Olyan hirdetés, amelyben hivatkoznak, vagy utalnak a reklámozott termék gyártójának versenytársára, vagy annak termékére, szolgáltatására. Az összehasonlító reklámot elsősorban a B2C piacon használják, megítélése (etikai szemszögből) erősen ellentmondásos. Az EU-ban szigorúbb a szabályozása, mint pl. az USA-ban: a reklámozó köteles feltüntetni hirdetésében az általa közölt adatok hiteles forrását. A Magyar Reklámetikai Kódex előírása, hogy az összehasonlításra alkalmas adatok elfogulatlan szakértői vizsgálatokkal igazolhatóak legyenek.