Business Provider Group - Marketing glosszárium - "G"
Bejelentkezés

Marketing glosszárium - "G"

Szavak és definíciók

GATT

General Agreement of Tariffs and Trade, azaz Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény. A világkereskedelem liberalizálására 1947-ben létrejött szervezet, melynek célja a vámok csökkentése és a vámon kívüli kereskedelempolitikai akadályok felszámolása. Magyarország 1973-ban lett tagja a szervezetnek. A közelmúltban a GATT-ot átalakították Világkereskedelmi Szervezetté (World Trade Organisation - WTO).

gerillamarketing

A hagyományoktól eltérő innovatív marketing stratégia, mely újszerű, szokatlan, provokatív módszereket használ az üzenetek célba juttatására. Ismertebb fajtái pl. a „szóbeszéd” (buzz marketing), a vírusmarketing és az ál-fogyasztói csoportok létrehozása (astroturfing). Relatíve alacsony költségvetése miatt a kkv szektornak, illetve a minden fronton ""támadó"" nagyvállalatoknak egyaránt kedvelt stratégiája lehet.

globális kampány (global advertising)

Egy bizonyos termékhez, vagy márkanévhez kötődő reklámkampány, mely több országban is megjelenik. Jóllehet a termék, vagy márkanév ugyanaz, a reklám több változatban is futhat, hiszen a kampány alkalmazkodik az egyes országos kulturális sajátosságaihoz, szokásaihoz. A különböző helyszíneken a kampány időzítése is eltérő lehet.

gyakoriság (frequency)

Kontaktusszám. A reklámkampány hatékonyságát mérő adat, mely azt mutatja, hogy a reklámüzenet hányszor jutott el a célcsoportba tartozókhoz a kampány ideje alatt. Új termék bevezetésénél fő szempont, hogy legalább egyszer minél többen találkozzanak a reklámmal, más esetben (pl. márkaismertség fokozásánál) a gyakoriság, az ismétlések száma lényeges.

gyenge termék (weak product)

Olyan termék, amelyet gyenge minősége, vagy a nem megfelelő marketing miatt kevesen ismernek és kevesen vásárolnak. Az ilyen termék kevés hasznot hoz, vagy veszteséget termel.